توجه

 

دوستان عزیز برای ارسال اس ام اس هایتان  و یا معما هایتان لطفا طبق نمونه زیر عمل کنید

 

نام خود ( نام خانوادگی به هیچ عنوان ارسال نشود )سنمحل زندگی ( قثط نام استان )

مطلب خنده دار و یا معما ( معما حتما باید با جواب باشد )

 

 

 

ارسال از طریق ایمیل می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

و یا به صورت نظر خصوصی ارسال نمایید.