آژانس های بیمه چیزهای زیادی در ظرف خود دارند. به همین دلیل است که آژانس های بیشتری به سامانه پیامکی بیمه روی می آورند تا هر کجا که باشند به مشتریان خود دسترسی پیدا کنند تا بهترین خدمات ممکن را ارائه دهند. سامانه پیامکی بیمه به شما کمک می کند تا از این قدرت برای تجارت بیمه خود استفاده کنید. ابزارهای پیشرفته به شرکت های بیمه در جذب مشتری بیشتر ، بهبود مجموعه ها و افزایش حفظ مشتری کمک می کند.

5 روش ساده که نمایندگان بیمه از سامانه پیامکی بیمه استفاده می کنند

1. هشدارهای متنی:

هیچ راهی بهتر از ارسال پیام کوتاه سریع از نمایندگان بیمه شما برای ارسال به روزرسانی های بیمه نامه وجود ندارد.

2. یادآوری های بیمه را ارسال کنید:
خواه یادآوری پرداخت باشد و هم اینکه فقط کاغذ بازی را از دست داده اید ، ارسال پیام کوتاه برای ارسال یادآوری به مشتریان عالی است.

3. ارسال به روز رسانی پرونده:
پیامک برای ارسال به روزرسانی در مورد ادعاها و به روزرسانی پرونده ها بسیار مناسب است تا مشتریان شما بدانند که در کجای مراحل کار قرار دارند و مراحل بعدی چیست.

4. ارتباطات داخلی:
ارسال پیام کوتاه فقط برای مکالمه با مشتریان شما نیست، بلکه برای برقراری ارتباط با کارمندان بسیار مناسب است تا اطمینان حاصل شود که کار شما روان است.

5. ارسال مستندات:
خواه اثبات پوشش باشد یا فقط اسناد سیاست ، ارسال پیام کوتاه به اسناد مهم آنها.

موارد استفاده ار پنل اس ام اس بیمه برای بازاریابی پیامکی بیمه
1. برنامه زمانبندی جلسات و قرارها:

مشتری های احتمالی و مشتریان شما تلفن های همراه خود را همیشه با خود دارند. این باعث می شود پیام کوتاه متنی بیمه راهی عالی برای تنظیم و تعیین صلاحیت قرارها باشد.
2. ایجاد راهنماهای وب سایت:

از ابزارک های چت در وب سایت خود برای تشویق ارتباط متنی بین شما و مشتریان استفاده کنید. بازدیدکنندگان سایت توانایی ارسال پیام را دارند و شما اکنون خط مستقیمی در برنامه پیام رسان متنی تلفن همراه آنها دارید.
3. ایجاد بررسی آنلاین:

با استفاده از پیام های متنی از مشتریان خوشحال برای بررسی مثبت آنلاین استفاده کنید.
4. ایجاد یادآوری پرداخت و جلسه:

ارسال پیام کوتاه سریع یک روز قبل از قرار ملاقات نرخ نمایش را افزایش می دهد. ارسال یادآوری پرداخت از مشتریان در برابر لغو محافظت می کند و از کمیسیون های شما محافظت می کند.
5. ارتباطات داخلی:

با استفاده از سیستم پیامکی بیمه خود برای یادآوری رویدادها ، مزایای کارمندان ، مسائل فنی و غیره ، ارتباطات کارکنان را بهبود ببخشید.
6. ایجاد روابط:

برای ارسال آرزوهای سالگرد و تولد از پیام های متنی بیمه استفاده کنید. فرصت های افزایشی ایجاد کنید: به عنوان مثال از پیام کوتاه برای فروش مشتری از بیمه درمانی به بیمه دندان استفاده کنید.
7. فرصت های افزایشی ایجاد کنید:

به عنوان مثال از پیام کوتاه برای فروش مشتری از بیمه درمانی به بیمه دندان استفاده کنید.
8. برای زمان تمدید از پیامک استفاده کنید: با اجازه دادن به تمدید فرصت ها ، تجارت را از دست ندهید. متن ارسال کنید و مطمئن شوید که تمدید کار با شماست.
9. دریافت ارجاع:

استفاده از پیامک بیمه برای مراجعه موثر است. در واقع می تواند از هر گونه بی دقتی کم کند زیرا افراد پس از دریافت درخواست متنی شما می توانند اطلاعات ارجاع خود را پیامک کنند.