سلام به دوستان عزیز چند معما جالب و سرگرم کننده رو در زیر قرار دادم که بعضی از اونها ممکنه قدیمی باشند ولی امیدوارم از حل اونها لذت ببرید

 

1

فرض کنید در جایی گرفتار شده اید به شما میگویند یک جمله بگو اگر راست باشد کباب خواهی شد و اگر دروغ باشد آب پز خواهی شد .چه جمله ای خواهید گفت؟

2

به جای هر یک از حروف چه عددی قرار دهیم تا عمل تساوی برقرار باشد؟

Dcba=4*abcd

3

در دو اتاق مجزا در یکی سه لامپ 100 و 200 و 300 واتی در کنار هم وجود داره و در دیگری سه کلید که هر کدام از کلیدها مربوط به یک لامپ است ولی ترتیب کلیدها مشخص نیست چگونه میتوان با یک بار رفتن به اتاق لامپها ترتیب کلیدها را مشخص کرد ؟ در ضمن هیچ وسیله ای و هیچکس همراه شما و در اتاقها نیست .

4

10 کیسه داریم . در هر کیسه 10 مهره است . همه مهره ها 10 گرمی هستند . فقط یکی از کیسه ها حاوی مهره های 9 گرمی است . با یک ترازو و فقط با یکبار وزن کردن چگونه می توان کیسه ای که مهره هایش 9 گرمی است را تشخیص داد؟

5

یک شخص  کر و لال میخواهد مسواک بخرد. با در آوردن ادای مسواک زدن،  خواسته‌اش را به فروشنده می فهماند و موفق به خرید مسواک میشود. در همین حال شخص کوری وارد مغازه شده و میخواهد عینک آفتابی بخرد او چگونه باید فروشنده را متوجه منظور خود کند؟

6

در یک کیسه تعدادی گوی داریم اگر 2 تا 2 برداریم یکی اضافه میماند. 3 تا 3 برداریم یکی اضافه میماند4 تا 4 برداریم یکی اضافه میماند5 تا 5 برداریم یکی اضافه میماند6 تا 6 برداریم یکی اضافه میماند ولی اگر 7 تا 7 برداریم چیزی اضافه نمی ماند چند گوی در کیسه وجود داشته است ؟

7

در اعداد رومی X نشانه عدد 10 و حرف  Iنشانه عدد 1 است ،اگر I پهلوی راست X نوشته شود به معنیه 1+10 ،و اگر i پهلوی چپ X نوشته شود به معنی 1- 10 است ،اکنون اگر  رابطه ی :   XI +I=X   بنویسید به معنی   10=1+11 نادرست است ، بدون دست کاری در نوشته چه عملی می توان انجام داد تا این رابطه درست باشد؟

8

دو فیتیله داریم که هر کدام در 1 ساعت میسوزند اندازه و پهنای هر کدام با هم فرق می کند در کل یکی کوتاه تر و یکی بلندتر هستند چگونه می توان با آنها 45 دقیقه را اندازه گرفت؟

نکته :

از تقسیم کردن فیتیله ها نمیتوان استفاده کرد زیرا ممکن است یک چهارم یک فیتیله در 50 دقیقه بسوزد و بقیه آن که سه چهارم آن می باشد فقط در 10 دقیقه  یا بلعکس

9

چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل کشتی موسی برده شد ؟

10

شیب یک طرف پشت بام شیروانی شکلی ، شصت درجه است و طرف دیگر 30 درجه است . خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است . تخم به کدام سمت پرت می شود ؟

11

فرض کنید راننده یک اتوبوس هستید مقصد اتوبوس از  مشهد به شیراز است تعداد مسافرین 36 نفر می باشد و درتهران 23 نفر پیاده و 14 نفر سوار می شوند در اصفهان نیز 18 نفر پیاده و 5 نفر سوار می شوند . راننده چند سال دارد ؟

 

برای دیدن جواب معما ها به ادامه مطالب بروید

1 -  فقط دو جمله میتوان گفت

من کباب نمی شوم

من آب پز میشم

 

2 – فقط یک عدد  در رابطه زیر صدق می کند

8712  =  4 * 2178

3 -  یک کلید را زده و 30 ثانیه  بعد خاموش می کنیم  و سپس کلید دیگر را زده وداخل اتاق لامپها می رویم یک لامپ که روشن است و از دو لامپ خاموش یکی گرم خواهد بود  با لمس لامپها میتوان آن را یافت .

4 -  کیسه ها را به ترتیب گذاشته و از کیسه اول یک مهره از کیسه دوم دو مهره و به همین ترتیب تا آخرین کیسه 10 مهره بر می داریم  در صورتی که عدد ترازو مقدار

549 باشد کیسه اول

548 باشد کیسه دوم

547 باشد کیسه سوم

546 باشد کیسه چهارم

545 باشد کیسه پنجم

544 باشد کیسه ششم

543 باشد کیسه هفتم

542 باشد کیسه هشتم

541 باشد کیسه نهم

540 باشد کیسه دهم

 

5 -  شخص کور لال که نیست پس به فروشنده می گوید عینک آفتابی میخواهم .

6 -  تعداد گوی ها 721 عدد می باشد  .

7 -  برای برقراری تساوی کافیست رابطه را 180 درجه بچرخانید  که  می شود   X = I + IX

8 -  دو سر یک فیتیله و یک سر فیتیله دیگر را  همزمان آتش میزنیم   وقتی  فیتیله ای که دو سر آن را آتش زده ایم کامل سوخت یعنی نیم ساعت گذشته پس فورا سر دیگر فیتیله دوم  را آتش میزنیم و 15 دقیقه  بعد این فیتیله نیز کاملا می سوزد و 45 دقیقه سپری شده است .

9 -  حضرت موسی کشتی نداشته است .

10 -  خروس تخم نمی گذارد .

11 -  چون فرض بر این بود که شما راننده هستید پس سن راننده سن خود شماست .